En sida om att leva ett ekologiskt liv

Tänka ekologiskt

Återvinning

Viktigt med ökad återvinning

Vi för en aggressiv taktik mot vår planet och då blir det ännu viktigare att tänka på konsekvenserna av vårt agerande – annars kan det stå oss dyrt. Av den anledningen är det otroligt viktigt att öka återvinningen av material.  Vi har i tidigare artikel skrivit om hur bra det är att leva ett så […]