En sida om att leva ett ekologiskt liv

Tänka ekologiskt

Bygga miljövänligt

Många försöker idag leva miljövänligt. Man kan även bo i ett hus som är miljövänligt. Det är många som satsar på att erbjuda miljövänliga hus och det dyker hela tiden upp nya produkter och material för att underlätta detta. Det kan handla om fönster som de från www.arcticwindows.se, energilösningar som sparar på både pengar och […]

Res miljövänligt

Att leva miljövänligt är idag något som är självklart för de flesta av oss. Det är inte längre många i västvärlden som slänger alla hushållsavfall i en och samma soptunna. Idag vet vi vikten av att återvinna, källsortera och återanvända. De flesta av oss har därför både pappersinsamling, plåtinsamling, kompost etcetera under diskbänken. Samma medvetenhet […]

Köpa en miljövänlig bil

Numera är det mycket vanligt att en kommande bilägare vill köpa en bil som är mer miljövänligare än en vanlig bil, med tanke på hur mycket koldioxid och andra farliga ämnen som motorfordon släpper ut i luften. Det som egentligen blir skillnaden mot en vanlig bil är hur man kör bilen på ett miljövänligt sätt, […]

Kampen om en bättre värld

Det finns många möjliga sätt för den enskilde individen att göra skillnad i världen. För visst har vi alla något som berör oss. Det kan vara alltifrån övertramp på mänskliga rättigheter till en allt mer osäker framtid för världens isbjörnar. Frågor som berör och får oss att vilja visa ett engagemang. En sak är säker, […]

Spara på el

Att vi använder upp jordens resurser är ingen hemlighet och på ett sätt som vi förstör vår planet är genom att förbruka el. Vi förbrukar el utan att ens ha någon koll på hur mycket el vi använder och hur mycket vi skulle kunna spara. Vi köper några enstaka glödlampor och klappar oss själva på […]

Lev ett medvetet liv

I vårt moderna, tekniska samhälle är det många som lever ett väldigt hektiskt och stressigt liv, och som sällan har tid att stanna upp och tänka över vilka val man gör i livet. Det är synd, för bara några enkla förändringar i ens konsumtion och leverne kan betyda stor skillnad för miljön och klimatet. När […]

Nyare