Bygga miljövänligt

Bygga miljövänligt

Många försöker idag leva miljövänligt. Man kan även bo i ett hus som är miljövänligt. Det är många som satsar på att erbjuda miljövänliga hus och det dyker hela tiden upp nya produkter och material för att underlätta detta. Det kan handla om fönster som de från www.arcticwindows.se, energilösningar som sparar på både pengar och utsläpp eller hur byggarbetsplatsen fungerar och hur spillmaterial tas omhand.

På vissa platser i Sverige har kommuner tagit särskilda åtgärder för att skapa ett så miljövänlig husbyggande som möjligt. I Kungälvs kommun är detta sedan sommaren 2011 ett faktum:

Programmet, som antagits av kommunfullmäktige, ska användas för att uppnå ett energieffektivt och miljöanpassat byggande av bostäder i kommunen och åstadkomma förbättringar i befintlig bebyggelse. Med bostäder menas flerbostadshus, radhus och småhus.

Miljövänligare material

Det pratas mycket om miljövänliga material. Det svänger lite fram och tillbaka om vad som verkligen är miljövänligt och vad som inte är det. Det börjar till exempel byggas fler hus i trä efter många år av betong och stål som det självklara valet. Detta för att många menar att trä är ett naturligare material som dels kan återvinnas och dels bidrar till ett mindre koldioxidutsläpp. Dessa argument sägs dock av många andra vara felaktiga. Dessa menar att till exempel betong är precis lika bra att använda som trä, det håller längre och kan användas på ett mer mångsidigt sätt.

Det viktigaste, vilket de flesta är överens om, är dock att använda rätt material vid rätt tillfälle. Både miljö och människor tar skada av att bygga fel eller inte tänka igenom vad som är bäst innan man sätter igång.