Byt uppvärmningsmetod och minska ditt klimatavtryck

Byt uppvärmningsmetod och minska ditt klimatavtryck

Uppvärmningen av din bostad är en stor del av ditt klimatavtryck. Genom att använda en luftvärmepump kan du minska din påverkan på miljön. En luftvärmepump bidrar även till en bättre inomhusmiljö.

Det är bra för miljön att använda mindre energi. Att då använda luftvärmepumpar är ett smart val ur miljösynpunkt. Om luftvärmepumpen används på rätt sätt och passar bostaden kan den generera mer energi än vad som krävs för att driva den. Det är ett energisnålt uppvärmningsalternativ. En luftvärmepump bidrar till ett bättre klimat genom att den nyttjar värmeenergin som finns naturligt i luften utomhus. Vill du bli ännu mer miljövänlig väljer du miljömärkt el. Men det är fortsatt viktigt att vara energismart med elen även fast den är förnybar. Det finns massor du kan göra i din bostad för att minska elförbrukningen. Det är en smart investering att byta till luftvärmepump. Förutom att det är bra för miljön kan du även spara pengar.

Bättre uppvärmningsmetoder minskar klimatavtrycket

Uppvärmning av bostaden tillsammans med den el som förbrukas är en stor del av ditt klimatavtryck. Många uppvärmningsmetoder som drivs av fossila bränslen ökar utsläppen. Genom att byta uppvärmningsmetod har utsläppen minskat väldigt mycket sedan 90-talet.

”Det har gjort att utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler har kunnat minska med över 80 procent sedan 1990.” (Dagens Nyheter 16 november 2017)

En luftvärmepump förbättrar inomhusluften

Förutom att vara bra för miljön bidrar en luftvärmepump till en bättre inomhusluft. Luften får på grund av luftvärmepumpen möjlighet att cirkulera inomhus. En luftvärmepump kan rena luften från damm och andra partiklar i din inomhusmiljö.