Köpa en miljövänlig bil

Numera är det mycket vanligt att en kommande bilägare vill köpa en bil som är mer miljövänligare än en vanlig bil, med tanke på hur mycket koldioxid och andra farliga ämnen som motorfordon släpper ut i luften. Det som egentligen blir skillnaden mot en vanlig bil är hur man kör bilen på ett miljövänligt sätt, men också vilken typ av bränsle som man använder sig av. En miljöbil kan vara en vanlig bil, men då gäller det att den inte släpper ut för mycket koldioxid, utan håller sig till ett strikt gränsvärde. Andra typer av miljöbilar är bilar som drivs med el, etanol E85 och natur/biogas.

När det kommer till att reparera sin bil eller att man måste fylla på bränsle och olja gäller det att tänka till om man vill vara miljösmart. Det handlar inte om i första rummet att köpa så billig motorolja som möjligt, utan att köpa en så miljöklassad motorolja som möjligt. Förvisso spelar pengarna roll, men vill man tänka miljömedvetet är det, det enda sättet. Sedan är det naturligtvis också viktigt att man inte tankar med fel bränsle, eftersom motorn kan bli förstörd för gott på grund av det. Vill man tänka miljömedvetet finns det alltså en hel del att tänka igenom först. Man kan helt enkelt ställa sig frågan om det i längden blir billigare med en elbil eller med en vanlig bil!