Mer miljöprat inför valet

Allt fler engagerar sig i miljöfrågorna och en mer ekologisk livsstil, vilket självklart är positivt för vår jord – eftersom den behöver att alla bryr sig om den. Och detta märks också vad gäller hur våra politiker tänker. Det är val i Sverige i år, och nu börjar de olika partierna rusta sig i de viktigaste frågorna för att locka så många väljare som möjligt. En stor fråga är självfallet miljön, och vårt nuvarande största parti Moderaterna har inte direkt varit så engagerade i frågan. Nu är det däremot någonting de tar till sig, och i en artikel här har man skrivit om Johan Hultberg som är den nya talespersonen för Moderaterna vad gäller de gröna frågorna. I artikeln förklarar han Moderaterna måste vara självkritiska vad gäller miljön, eftersom de varit dåliga på att nå ut. Han säger också att Moderaterna är medvetna om att de som är engagerade i miljön är oroliga för klimatet och dess förändringar samt känner en frustration att det händer för lite.

Partiernas ansvar

Där måste de större partier gå in och ta ett ansvar, och likaså måste man ta ett ansvar på individnivå. Och hur gör man det? Till exempel handlar det om att planera sina matinköp så att man inte slänger så mycket mat. Men sen är det ju andra viktiga saker också som att till exempel se till energi och värme i huset, att kanske byta fönster som är gamla mot nya och att se till att man håller igen på saker som rinnande vatten och att använda diskmaskinen i onödan.

Alla kan göra något

Många inser inte hur stor påverkan man kan göra själv genom att förändra saker i hemmet, och förhoppningsvis är det någonting som våra politiker lyckas få samtliga att förstå. Det är ett gammalt uttryck men ack lika aktuellt idag: alla kan inte göra allt, men alla kan göra någonting. Byt ut fönster, handla ekologiskt, släng inte mat och åk kommunalt snarare än att köra bil. Små saker som gör en jätteskillnad för den jord som vi lever i.