Nytt hus på ekologiskt vis

Att leva ett liv där man värnar om miljön är innebär både ständiga livsval och en livsstil. Förändringarna behöver inte vara stora och komplicerade för att göra en skillnad. En stor del av våra liv kretsar kring våra bostäder. Det är där vi spenderar den största lediga tiden av våra liv och det är även där som vi har chansen att göra den största skillnaden. Det finns både pengar att spara och miljöaspekter att vinna.

När man funderar kring vad det i grunden innebär att leva ett ekologiskt liv är det vanligt att man tar upp faktorer som:

  • Köpa ekologiska livsmedel
  • Undvika produkter med mycket kemiska tillsatser
  • Återvinna och källsortera så mycket som möjligt
  • Kompostera det som går

Alla de nämnda punkterna är naturligtvis viktiga och nödvändiga när det gäller det samhällsansvar som en modern medborgare idag bör ta. Men det finns betydligt fler saker att tänka på, som är minst lika viktiga. Främst handlar det om vår energiförbrukning i hushållet. Hur vi bygger våra moderna hus, för att de ska bli så energieffektiva som möjligt, har en stor betydelse.

Bygg nytt från grunden

Det finns idag ett relativt stort urval av husleverantörer för att bygga hus, där man som köpare kan kolla i de olika leverantörernas huskataloger för att välja en modell som passar ens egna önskemål. I de olika modellerna finns det sedan ett utrymme för personliga val och tillval när det gäller detaljer och extra funktioner. Här finns alltså möjligheten till att redan från start bygga ett hus där man tänker på materialen ur en miljösynpunkt samtidigt som man får chansen att bygga in de funktioner som bidrar till en lägre energiförbrukning. Är man intresserad av att se vad de olika husleverantörerna har för alternativ kan man läsa mer hos www.huskataloger.se.

Är framtiden ekologiska städer?

Att kommuner numera ställer krav på att de allmänna husbyggen som sker ska vara miljövänliga blir allt vanligare. Precis som många privatpersoner har man inom kommunerna förstått hur pass viktigt det är, både för imagen och för miljön. Som kommun kan man bland annat ställe högre krav på sina leverantörer men också ställa högre energikrav på de hus som byggs. Mer kring hur en kommun kan resonera kring energieffektiva byggen, kan man läsa om här.