Tänk på balansen i naturen!

För att upprätthålla balansen i djurriket är det ibland nödvändigt med skyddsjakt på vissa arter för att skydda andra, till exempel förhindra att björnar har ihjäl för många renkalvar på våren efter idet.

Det som skyddsjakt handlar om är att främja den ekologiska mångfalden och främst att faktiskt bevara den. Ett exempel när jakten avser att bevara mångfalden är Länsstyrelsens beslut i Skåne om att tillåta skyddsjakt på tre olika arter av fåglar, närmare bestämt tre kråkfågelarter, för att skydda andra fåglar under vårens parningssäsong. I det fallet anses kråkfåglarna utgöra ett hot och kommer därför tillåtas att jagas under en månads tid innan deras egna ägg kläcks.

Vad behöver man tänka på som jägare?

Först och främst är det viktigt för en jägare att vara påläst kring vilka regler som gäller för jakt och för skyddsjakt. Håll dig uppdaterad om vilka djur som får jagas samt vart man får jaga dessa djur. Det finns även lagstadgade regler som tillåter att personer får skydda sina tamdjur om ett rovdjur skulle skada dem men om rättigheten utnyttjas måste detta anmälas till länsstyrelsen. En annan viktig sak för jägaren att tänka på är att man har rätt utrustning och att denna utrustning fungerar för jakt. Ett tips är att kika in på Active Outfit där ett brett utbud av allt för allt för ett aktivt liv i naturen går att finna. Något som bör poängteras är att jakt utan licens anses som tjuvjakt vilket kan resultera i böter eller i värsta fall fängelse. Därför måste jägaren tänka på att ha rätt jaktlicens och dessutom ha rätt vapenutbildning samt vapenlicens för att få rätten att jaga. Så glöm inte att en jägare som jagar utan rätta licenser kan fällas för både vapenbrott och tjuvjakt vilket kan leda till fängelsestraff mellan fyra- till sex år.