Tänk på miljön i vardagen

Något som blivit uppmärksammat nyligen är diskussionen om hur man ska göra för att leva ett mer miljövänligt liv – och det är inte bara politikerna som pratar om natur och miljö utan nu har diskussionen dessutom tagit sig in i våra vardagsrum.

För några år sedan var det knappt någon annan än Miljöpartiet som pratade om hur vi skulle göra för att leva mer miljövänligt. Både det vardagliga livet och på TV pratade man mer om vilka kemikalier man skulle använda för diverse ändamål och andra tips på miljöfarliga saker snarare än vad man gjorde om de mer miljövänliga alternativen. Exempelvis var det inte förrän för något år sedan som trenden vände, och helt plötsligt hade miljötänket tagit sig in i våra liv.

Vi lånar vår jord

Jorden är inte vår att äga, vi har den bara till låns under vår livstid och ska således förvalta den inför att våra barn och barnbarn tar över den. Därför är det viktigt att vi ser till att behandla den väl och inte förgiftar naturen och istället vårdar den väl så att kommande generationer kan leva.

Miljötänk i vardagen

  • Källsortera – det är inte svårt att separera matavfall, metall, plast och papper genom att kasta dem i olika soptunnor. På varje sopstation har man nu möjlighet att slänga sina sopor där de hör hemma istället för att kasta bort allt i samma och bygga öar av sopor.
  • Panta burkar – många kastar sina pantflaskor och burkar istället för att panta dem, men om man pantar får man både en slant tillbaka och man hjälper till att bidra till att flaskorna återvinns istället för att de kastas bort.
  • Spara energi – släck lampan när du lämnar ett rum, stäng av elektriska apparater och dra ur sladden istället för att låta dem stå i standby-läge så sparar du både energi och sänker dina elkostnader.
  • Spara vatten – duscha inte mer än fem minuter åt gången, diska inte under rinnande vatten och ställ in tvättmaskinen på miljösparande inställningar så slösar vi inte på våra resurser.
  • Skippa bilen – välj kommunala färdmedel framför en bensinslukande bil så kommer avgaserna minska markant och om du inte har möjlighet att hoppa på en buss utan är tvungen att ha bil – välj då elbilen framför de äldre miljöfarliga bilarna som är beroende av bensin!