Värna om klimatet – ät mindre kött

Det blir alltmer viktigt att tänka på vad vi kan göra för att värna om klimatet. När det kommer till klimatet gäller det att tänka lite i stil med ”en kan inte göra allt, men alla kan göra något”. Det här är ett bra riktmärke att ha när det kommer till vad vi kan göra för att dra ned på vår klimatpåverkan.

Köttproduktionen kostar klimatet väldigt mycket och det är ingen myt att det kommer på tal om och om igen. Jämfört med vegetarisk kost tillkommer det mycket utsläpp i form av diesel. Först ska grödorna till djuren odlas och alla djur äter mycket. Fodret ska sedan skördas och förvaras. Efter det ska djuren utfodras och alla dessa processer kräver en traktor vilket gör att utsläppen sker flera gånger.

”Ett annat alternativ kan vara att jaga själv för de som har möjlighet.”

Välj rätt kött

Det är svårt att helt och hållet ställa om till en vegetarisk kost, men att dra ned på köttkonsumtionen är ett första steg. Ett annat alternativ kan vara att jaga själv för de som har möjlighet. Alla vill självklart inte jaga, men tillgång till vilt finns överallt i Sverige och kan vara ett bra alternativ. Genom att byta ut en del av köttet mot vilt och att vissa dagar äta vegetariskt minskas klimatpåverkan en person gör avsevärt. Efterhand är det bra att skaffa mer kunskap eftersom behovet av att värna om klimatet ökar hela tiden.